Siirrymme nelipäiväiseen työviikkoon

1 min read

Wörks jatkaa innovointia työelämän inhimillistämiseksi

Maaliskuussa 2020 siirrymme kokeiluluontoisesti nelipäiväiseen työviikkoon. Viikkojen 10-18 aikana olemme töissä maanantaista torstaihin 8 tuntia päivässä samalla palkalla kuin ennenkin. Tavoitteenamme on testata mitä tapahtuu, jos kaikilla työntekijöillämme on yksi kokonainen lisäpäivä palautumiselle, uuden oppimiselle ja itsensä kehittämiselle. Onko viiden päivän operatiiviset työt mahdollista tehdä tehokkaasti neljässä päivässä?

Hypoteesimme on, että pidempi palautumisaika näkyy työntekijöiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisääntymisen lisäksi myös parantuneena asiakastyönä. Perjantain vapauttaminen ei vaikuta suuresti tehdyn asiakastyön määrään – olemme pääsääntöisesti käyttäneet perjantait sisäisiin koulutuksiin ja toiminnan kehitykseen. Tulevien viikkojen aikana tämä kehitystyö muotoillaan uusiksi neljän päivän raameihin.

On selvää, että tulemme kohtaamaan yllättäviä haasteita. Tarkoituksemme on kuitenkin oppia ja iteroida toimintatapojamme ketterästi testiviikkojen aikana.

Mikäli nelipäiväisyys lisää koettua stressiä, heikentää asiakastyötämme tai romahduttaa tulostamme, lopetamme kokeilun jo aiemmin. Jos taas lisäämme onnellisuuden ja asiakasarvon määrää maailmassa, jatkamme kokeilua määräämättömäksi ajaksi.

Hyvä elämä sekä töissä että vapaa-ajalla on mielestämme tavoittelemisen arvoinen asia.