TEK Brändiuudistus

Tekniikan akateemiset eli TEK oli uudistamassa organisaatiotaan, strategiaan, ja palveluitaan, minkä seurauksena myös TEK:in brändi kaipasi uudistamista. Brändiuudistuksen taustalla vaikutti TEK:in halu ajanmukaistaa ilmettään sekä puhutella yhä laajempaa ja monipuolisempaa Tekniikan ammattilaisten joukkoa. Brändimielikuvaa haluttiin nuorekkaammaksi, monimuotoisemmaksi ja empaattisemmaksi, laatumielikuvaa unohtamatta.

Design-prosessi

Aloitimme määrittelemällä TEK:in brändiuudistuksen tavoitteita ja brändiominaisuuksia sekä analysoimalla toimintaympäristöä ja kilpailijakenttää. Määritimme, keitä tavoitellaan, ja mitä halutaan sanoa ja kuinka. Kartoitimme vastaavia toimijoita: heidän tonaliteettejansa, joilla he tyypillisesti näkyvät ja kuuluvat. Taustatietoja hyödyntäen loimme työpajakokonaisuuden, jossa osallistimme TEK:in tiimiä suunnitteluun. Työpajojen kautta kirkastui tavoite sekä suunta, mitä kohti pyrimme suunnittelussamme.

Loimme prototyyppejä TEK:in ilmeestä ja puhetavasta. Yhteisissä katselmuksissa arvioimme prototyyppien toimivuutta ja lisäksi testasimme prototyyppejä myös TEK:in jäsenillä. Näistä saatua ymmärrystä hyödynsimme jatkosuunnittelussa. Työ eteni sprinttien kautta, joiden välissä pidimme yhteisiä katselmuksia.

Lopputulos:

Lopputuloksena syntyi TEK:in brändiuudistus, joka viestii TEK:n tavoitteita sekä tukee mielikuvaa TEK:istä ajanmukaisena toimijana. Brändiuudistuksen tueksi valmistimme brand bookin digitaaliselle alustalle, jolloin sen sisältämä tieto on helposti jaettavissa edelleen sekä päivitettävissä myöhemmin.

Tsekkaa TEK:in brändiohjeisto!