Realia Group Realia Group on nyt Retta – brändiuudistus ketterin menetelmin

Realia Group on pohjoismaiden suurin asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan erikoistunut asiantuntijapalvelukonserni. Osana strategiaprosessia ja kuljettua laajaa toiminnan kehitysmatkaa oli tunnistettu potentiaali brändin uudistamiseen läpi toimialojen kaikissa Pohjoismaissa.

Retta palkkasi avukseen Wörksin, joka ketteriä menetelmiä hyödyntäen yhdessä Rettan avainhenkilöiden kanssa kehitti uudistunutta Realia Groupia kuvaavan, strategian toimeenpanoa nopeuttavan ja kansainvälisesti toimivan brändi-identiteetin.

Lähtötilanne:

Realia Group halusi yhdenmukaistaa ja uudistaa brändiään, jotta se voisi paremmin heijastaa sisäistä muutostaan ja tavoitteitaan. Nimi Realia koettiin haastavaksi, sillä sen käyttö ei kaikilla markkinoilla ollut mahdollista.

Ratkaisu:

Wörks vastasi Realian konserninlaajuisesta muutosmatkasta uudistamalla Realian brändiä ilmentämään vahvasti pohjoismaista arvomaailmaa ja tapaa tehdä töitä. Brändiuudistus toteutettiin vaihtamalla yhtiön nimi sekä uudistamalla yhtiön ilme ja identiteetti lähitulevaisuuden tavoitteiden mukaiseksi. Yhtiö sai nimekseen Retta.

Toteutus osana strategiaa:

Suunnittelun työalueet nojasivat vahvasti Realia Groupin strategiaan ja siinä asetettuihin tavoitteisiin. “One Realia” oli filosofia, jonka varaan koko Realia Groupin uudistusprosessi rakentui ja jonka ilmentymäksi uusi identiteetti suunniteltiin.

Lean -toimintatapa ohjasi projektin kulkua:

Wörks vastasi brändin kehityshankkeen johtamisesta yhteistyössä johtoryhmän avainhenkilöistä kootun tiimin ja liiketoimintajohdon kanssa. Projektissa hyödynnettiin osallistavan suunnittelun ja ketterien toimintatapojen periaatteita varmistaen johdonmukainen eteneminen ja tehokas tiedonkulku joka käänteessä. Suunnitteluun osallistettiin ketterästi koko Realian johtoryhmä ja muuta Realian henkilöstöä, sillä oli tärkeää että kaikki suunnitellut toimenpiteet, identiteetti ja visuaalinen ilme resonoivat laajasti niin Rettalaisten kuin asiakkaiden keskuudessa. Ja mikä tärkeintä brändinkehityssuunnitelman tuli olla linjassa liiketoiminta-aluekohtaisten tavoitteiden sekä meneillään olevien asiakaskokemusta kehittävien hankkeiden kanssa.

Digitaalinen brändialusta tuo helppokäyttöisyyttä arkeen:

Identiteetti tuotiin hallittavaan muotoon digitaalisen brändialustan kautta. Ilme lanseerattiin kansainvälisesti toukokuussa 2022.

Brändin kehitysprojektin lisäksi Wörks on vastannut Realia Groupin, nyk. Retta, uudistetun brändin lanseeraussuunnittelusta sekä PR- sekä viestintätoimenpiteistä.