K-Market Kiusaamisvapaa vyöhyke

K-Markettien brändin ytimessä olevista arvoista kumpuava Kiusaamisvapaa Vyöhyke on toimenpidekokonaisuus, joka pysäytti suomalaiset. Vaikuttavan kerronnan ja ihmisten arjen keskelle jalkautuvan toiminnan avulla K-Market sai ihmiset toimimaan kiusaamisen estämiseksi.

Vuonna 2022 Terveyden ja hyvinvoinnin Laitos (THL) palkitsi Kiusaamisvapaan Vyöhykkeen Kansanterveyspalkinnolla. Se on tunnustus valtakunnallisesti merkittävästä kansanterveyden hyväksi tehdystä työstä. THL:n mukaan toimintamalli osoittaa, että lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

Wörksin, K-Marketin ja K-kauppiaiden suunnittelema toimenpidekokonaisuus nosti K-Marketin mielikuvajohtajaksi kaikilla valituilla brändiarvoilla ja on palkittu mm. markkinoinnin vaikuttavuutta arvioivassa Effie-kilpailussa.

Kiusaamisvapaa vyöhyke

00:15

Lähtötilanne:

Kiusaamisvapaa vyöhyke sai alkunsa, kun kauppias Ville Kestilä kiinnitti huomiota kauppansa ympäristössä esiintyvään kiusaamiseen. Hämmästelyn sijaan Kestilä päätti toimia. Hän julisti kauppansa kiusaamisvapaaksi vyöhykkeeksi.

Ratkaisu:

K-Market lähti tutkimaan sosiaalista vastuuta ja etsimään yhteiskunnallista teemaa, johon tarttumalla pystytään aidosti vahvistamaan vastuullisuus mielikuvaa ja lunastamaan lupaus kaupasta, joka on tiiviisti osa yhteisöään ja asiakkaidensa arkea. 

K-Market kauppias Ville Kestilän aloitteesta lähteneen teon skaalaaminen valtakunnalliseksi toimintamalliksi ja monikanavaiseksi kampanjaksi, oli K-Marketille luonteva tapa tarttua vakavaan aiheeseen ja samalla kehittää mielikuvaa vastuullisena toimijana.

Kiusaamisvapaa vyöhyke kumpuaa suoraan K-Marketin brändiytimestä ja arvoista. K-Market on aktiivinen ja tuttu toimija yhteisössään, joka esimerkillään tekee ympäristöstään kiusaamisvapaan. Kommunikoimalla tästä monikanavaisesti on pystytty vahvistamaan K-Marketin ajatusjohtajuutta ja herättämään aidoilla teoilla henkiin K-Marketin arvolupaus.

Kampanjakokonaisuus on ollut erittäin laaja. Siihen on on olennaisesti liittynyt mm. laaja ruohonjuuritason yhteistyö Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa ja laajoja kauppa- ja aluekohtaisia toimenpiteitä. Viestinnällinen kokonaisuus on näkynyt niin PR toimenpiteinä, vaikuttajamarkkinointia, kuin sisällöllisinä ja mainonnallisina kokonaisuuksina läpi kaikkien eri medioiden.

 

 

Tulokset:

Kiusaamisvapaa vyöhyke -kampanja on tavoittanut suomalaiset historiallisen hyvin tuloksin niin huomioarvolla kuin brändimittareilla mitattuna. Mikä tärkeintä K-Market on esimerkillään kannustanut ihmisiä toimimaan, jopa viidennes Kiusaamisvapaa vyöhykkeen huomanneista on puuttunut kiusaamistilanteisiin.

THL palkitsi kiusaamisvapaan vyöhykkeen 2022 kansanterveyspalkinnolla. Se on tunnustus valtakunnallisesti merkittävästä kansanterveyden hyväksi tehdystä työstä. THL:n mukaan toimintamalli osoittaa, että lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

Halutessasi tietää lisää tuloksista otathan meihin suoraan yhteyttä!