Kesko Teet hyvää ostamalla suomalaista

Koronakriisi osoitti dramaattisesti, kuinka olemme riippuvaisia suomalaisesta ruokatuotannosta ja sen merkityksestä ja kuinka yhteiskunnan elinvoimaisuus on riippuvainen suomalaisesta työstä monella tasolla. Oli aika näyttää koko kansalle suomalaisten tuottajien ja Keskon merkitys osoitamalla arvoketjun merkitys. Ja kuinka jokainen meistä voi omilla valinnoillaan pitää yhteiskunnan elinvoimaisena ja toimintakykyisenä.

Loimme K-ryhmälle oman yhtenäisen monikanavaisen konseptin suomalaisen tuotannon merkityksestä nostamalla tuottajat ja kauppiaat keskeiseen rooliin.

Kiinnostunut luovasta yhteistyöstä? Ota yhteyttä!

Teet hyvää ostamalla suomalaista

00:35

Kampanja synnytti välittömästi positiivisen mielikuvan. Sitä pidettiin spontaanisti vastuullisena ja välittävänä, yritteliäänä ja lämminhenkisenä. Kampanjan huomioarvo oli 68 prosenttia ja kaikki eri mediaryhmät suoriutuivat keskitasoja paremmin. Lisäksi kampanja oli erittäin kustannustehokas: hyvin harvoin samankokoisella budjetilla päästään yhtä hyvään huomioarvoon.

Kiinnostunut luovasta yhteistyöstä? Ota yhteyttä!