Instrumentarium Brändin uudistaminen ja kampanjatyö

Optisen alan markkinointi on muuttunut viime vuosina yhä enemmän tarjousvetoiseksi. Asiakkaitten brändiuskollisuus on heikkoa. Instrumentarium halusi vahvistaa mielikuvaa helposti lähestyttävänä näkemisen asiantuntijana ja rakentaa brändille pääomaa, joka olisi vetovoimainen ilman hintakilpailua.

Ratkaisu

Loimme Instrumentariumille brändiuudistuksen, joka vei kohti haluttua positiota. Uusi kattava visuaalinen ohjeisto ja brändimateriaali suunniteltiin avuksi tukemaan konseptin yhdenmukaista jalkauttamista monien yhteistyökumppanien toimesta. Konseptin perusteella Wörks suunnitteli useita monikanavaisia markkinontikampanjoita sekä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa sosiaalisen median ja viestinnän toteutuksia.

Tulokset

Uudet linjaukset ja niiden johdonmukainen noudattaminen jokaisessa kohtaamispisteessä näkyi nopeasti tutkimuksissa. Halutut brändiarvot: asiantuntijuus ja helposti lähestyttävyys nousivat selkeästi. Myös myynnillisesti tulokset olivat ennätysmäiset. Uusi positio vetosi olemassa oleviin asiakkaisiin, mutta herätti kiinnostusta myös uusissa asiakkaissa.

Kiinnostunut luovasta yhteistyöstä? Ota yhteyttä!

Instru Case

Rakkauden oppitunti

Lesson of Love