Folka henkilöstöpalvelut Fuusio ja uusi brändi

Kaksi henkilöstövuokrauksen yhtiötä Aalto Voima ja Personal Huset yhdistyivät ja tarvitsivat uudelle yhtiölleen nimen, ilmeen ja identiteetin. Keskeisenä haasteena oli kahden toimintaympäristön ja kulttuurin yhdistäminen saman identiteetin alle sekä uuden nimen löytäminen.

Ratkaisu:

Wörks hyödynsi osallistavan suunnittelun menetelmiä uuden identiteetin määrittämiseksi osallistaen koko henkilöstön ja johdon. Osallistava suunnittelu toteutettiin työpajakokonaisuutena ja testausta hyödyntäen. Uudelle ilmeelle ja identiteetille luotiin tavoitteet ja jokaisen osallistaminen mahdollisti kahden kulttuurin sulautumisen.

Tulos:

Folka – Yhdessä työelämässä. Uusi yhtiö nimettiin Folkaksi ja Folkan ytimeen luotiin käsite “Työelämäntapa”. Ilme suunniteltiin vastaamaan tavoitetta valtakunnallisesta, erottuvasta, matalan kynnyksen työpalvelujen tarjoajasta.