Helsingin kaupunki Business Helsingin kätilönä, rakkaudesta Helsinkiin

Helsingin kaupungin Elinkeino-osastolla oli positiivinen haaste. Erilaisia palveluita ja toimintoja on paljon enemmän kuin asiakkaat ja sidosryhmät tietävät. Elinkeino-osaston organisaatiouudistus ja Helsingin kaupungin brändiuudistus oli mahdollisuus kirkastaa Elinkeino-osaston strategiaa ja brändiä.

Haaste:

Kirkastusta, harvennushakkuita ja jatkuvaa tarinankerrontaa

Toiveissa oli brändin kirkastaminen, uusi nimi, vuosien varrella kertyneiden alabrändien harvennushakkuut sekä viestihierarkian ja jatkuvan tarinankerronnan alustan luominen. Tavoitteena oli kasvattaa tietoisuutta yksikön toiminnasta, aktivoida yhteistyötä ja ohjata eri asiakasryhmiä oikeiden palveluiden tykö.

Toteutustavan oli oltava ketterä, osallistava ja kustannustehokas. Lopputuloksen oli noudatettava ja tuettava Helsingin kaupungin brändityötä.

Ratkaisu:

Kasvua, joka parantaa maailmaa

Brändityön pääperiaatteeksi löytyi nopeasti palvelumuotoilu. Brändi on käyttöliittymä kaupungin palveluihin. Yksinkertaisuus ja ymmärrettävyys ovat valttia, tylsyyteen sortumatta. Uudeksi nimeksi valittiin Business Helsinki. Missioksi ja kommunikaatiokonseptiksi määriteltiin “Kasvua, joka parantaa maailmaa.” Business Helsinki on kestävän kasvun mahdollistaja, joka yhteistyössä kasvattaa hyvää, oli kyse sitten työpaikan löytämisestä tai innovatiivisista ratkaisuista globaaleihin haasteisiin.

Visuaaliseksi maailmaksi määriteltiin teknologiaa ja luontoa yhdistävä kasvun fantasiapuutarha. Brändille määriteltiin oma tarina ja kaikki kohderyhmät kattava viestihierarkia. Yhteistyö Business Helsingin ja Wörksin välillä jatkuu jatkuvan kommunikaation sekä kampanjoinnin merkeissä.