Aalto EE Taloudenpuolustuskurssista kasvoi vuotuinen huippufoorumi

Yhteiskunnallinen keskustelu kärjistyi vuoden 2015 talouskriisin aikana käytyjen eduskuntavaalien jälkeen. Tarvittiin sillanrakentajaa hillitsemään polarisaatiota ja luomaan edellytyksiä ymmärrykselle ja ratkaisukeskeiselle keskustelulle uusien päättäjien kesken, ja tässä Aalto EE yhdessä Helsingin Sanomien kanssa näki mahdollisuuden auttaa.

Ratkaisuna syntyi korkean profiilin Taloudenpuolustuskurssi-tapahtuma, joka kokoaa ylimmät päättäjät ministereistä kansanedustajiin ja akateemisista asiantuntijoista yritysmaailman edustajiin. Wörksin roolina on ollut luoda tapahtuman brändi-ilme sekä jokavuotinen markkinointi- ja kutsustrategia.

Kiinnostunut luovasta yhteistyöstä? Ota yhteyttä!

Aalto EE:n ja Helsingin Sanomien järjestämä Taloudenpuolustuskurssi on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa valtakunnallisesti vetovoimaisena foorumina vuodesta 2015 lähtien. Taloudenpuolustuskurssi on ollut myös uudenlaisen toiminnallisen journalismin muoto Helsingin Sanomille.