Artikkeli: Radikaali Luovuus: 7 asiaa, jotka sinun tulee tietää

9.4.2024

Tutustu radikaaliin luovuuteen, toimintamalliin, jolla yritykset voivat vastata yhä kiharaisemmaksi muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.

Suomen valtio on julkaisemassaan luovan talouden tiekartassa kuvaillut luovuuden kriittistä merkitystä Suomen tulevaisuudelle ja yritysten kasvulle. Tutkijat ympäri maailmaa ovat yhtä mieltä, että ilman radikaalia luovuutta emme pysty ratkaisemaan aikamme kiperimpiä ongelmia. Globaalit konsulttiyritykset ovat jo tovin ostaneet luovan alan yrityksiä osaksi toimintojaan.  

Silti suomalaiset yritykset yhä edelleen haluavat typistää luovuuden hyödyntämisen innovaatiotiimien aivomyrskyihin ja mainososastojen kikkailuihin. Voiko tässä olla yksi syy suomalaisten yritysten keskinkertaiseen menestykseen?

Luovuus on tutkitusti enemmän kuin taiteilijoiden ja kirjailijoiden erikoisala. Enemmän kuin kyky tuottaa kuvia ja tekstiä. Se on kyky nähdä mahdollisuuksia siellä, missä toiset näkevät esteitä.  

Aalto-yliopistonkin tutkima radikaali luovuus vie luovuuden käsitteen vielä askeleen pidemmälle, haastamalla vallitsevat normit ja luoden täysin uusia paradigmoja.  

Jos edessäsi on hieno visio jostakin paremmasta, suuret tavoitteet saavutettavaksi tai muutosmatka kuljettavaksi, niin radikaalin luovuuden hyödyntäminen voi olla se kauan etsimäsi hopealuoti. Se voima, jonka valjastamalla saavutat muutakin kuin hieman entistä parempia ratkaisuja.

Päästäksesi ensimmäisen askeleen eteenpäin, alla seitsemän asiaa, jotka sinun tulee ymmärtää radikaalista luovuudesta. Jos haluat sukeltaa syvemmälle aiheeseen, katso webinaaritallenne.

1. Uusien ideoiden rohkea tutkailu:

Radikaali luovuus vaatii perinteisten rajojen ylittämistä ja uusien ideoiden tutkimista eri osaamisalueiden kautta. Se kannustaa epäonnistumisen hyväksymiseen ja normien kyseenalaistamiseen.

2. Eettisesti perustellut innovatiiviset ratkaisut:

Kestävät innovaatiot syntyvät, kun ne rakentuvat eettisesti vankalle perustalle, murtavat vanhoja kaavoja ja tuottavat yhteiskunnalle hyötyä.

3. Kulttuurin, käytäntöjen ja rakenteiden kehittäminen:

Toimintaympäristö, joka kannustaa rohkeuteen, sallii epäonnistumiset, kestää epävarmuutta ja suosii monialaista yhteistyötä, on toimiva perusta radikaalille luovuudelle.

4. Inklusiivisuus ja monialaisuus:

Moninaiset näkemykset ja tieteenalat tuovat mukanaan innovatiivisia ratkaisuja, jotka ovat elintärkeitä nykyajan haasteisiin vastaamisessa ja usein lähes ehdottomia edellytyksiä radikaalisti luoville ratkaisuille.  

5. Strategiat haasteiden selättämiseen:

Radikaalisti luovien ratkaisujen luominen on usein prosessi, jossa mukana on konflikteja, useita vastakkaisia näkemyksiä ja suurtakin epävarmuutta. Radikaalin luovuuden voiman valjastaminen vaatiikin organisaatioilta mm. kasvavaa avoimuutta, hierarkioiden pienentämistä ja kokeilukulttuurin edistämistä.

6. Onnistumisen arviointi:

Menestyksen mittareina voidaan hyödyntää klassisia mittaristoja. Niin tuloksellisia indikaattoreita, työntekijöiden sitoutumisen astetta kuin kulttuurisen muutoksen merkkejä. Kaikki riippuu siitä mitä tavoitellaan.  

7. Esimerkkejä radikaalista luovuudesta:

Klassisimpia esimerkkejä radikaalista luovuudesta ovat esim. mäkihypyn V-tyylin tai matkakokoisen puhelimen keksiminen. Samalla esimerkit yrityksistä kuten SpaceX ja Michelin osoittavat radikaalin luovuuden potentiaalin, kun taas Liquid Deathin markkinoille tuonti on markkinoinnin alueella tuore esimerkki radikaalisti luovasta tai ainakin markkinaa selvästi disruptoivasta ratkaisusta. Wörksin omasta historiasta samaan kategoriaan voisi nostaa mm. Alepan Korttelitoiveen, Aalto University Executive Educationille Taloudenpuolustuskurssin sekä kansainvälisen biodiversiteettiraportointityökalun. Jokainen näistä ratkaisuista on luotu monialaisissa, itseohjautuvissa tiimeissä, yhdessä asiakkaiden kanssa.  

Kiinnostuitko? Haluatko syventää ymmärrystäsi?

Katso webinaaritallenne, jossa Wörksin perustaja Mikko Airas ja Aalto-yliopiston radikaalin luovuuden ohjelman asiantuntija Milla Kokko keskustelevat radikaalin luovuuden mahdollisuuksista ja haasteista. Aiheina mm.

– Mistä oikeasti on kyse? Mistä taas ei?

– Mitä hyötyä radikaali luovuus tuo organisaatioille ja yksilöille?

– Miten radikaali luovuus suhtautuu yritysten osakkeenomistajien tuottovaatimuksiin?

– Voiko radikaali luovuus ravistella vallitsevaa tilaa?

– Ovatko mainostoimistot ja niiden luovat tiimit todella luovia, saati radikaaleja?

– Kuka todella pystyy muuttamaan maailmaa?